Kontakt

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo - Zatorowej Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa tel. + 48 22 502 11 44 fax. + 48 22 502 21 42

kchwk@wum.edu.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne 1. Portal internetowy openCARDIO udostępnia dane na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Portal ma charakter edukacyjny. Zawarte w nim materiały nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań naruszających polskie lub międzynarodowe normy prawne i etyczne, a w szczególności zapisów prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Prawa Farmaceutycznego oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z treści zawartych na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://opencardio.edu.pl https://opencardio.org (dalej „Portal”) oraz z kont dla Użytkowników indywidualnych (zwanych dalej: "Użytkownikami")...

37
Osób wprowadzających dane pacjentów
1783
Pacjentów
100
Lekarzy specjalistów
5794
Danych z wyników badań
1250 GB
Danych obrazowych

Objawy zgłaszane

Objawy zgłaszane przez pacjentów z ostrą zatorowością płucną są niespecyficzne, to znaczy, że nie ma jednego objawu, który mógłby jednoznacznie przemawiać za ostrymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi w krążeniu płucnym. Pacjenci często zgłaszają duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku, bóle w klatce piersiowej. Czasem zatorowość płucna objawia się zasłabnięciem lub omdleniem czy krwiopluciem. W związku z tym, że objawy tej choroby są niecharakterystyczne, postępowanie diagnostyczne prowadzone może być w kierunku innych chorób powodujących wymienione wyżej objawy takich jak zapalenie płuc czy zawał serca. Warto zaznaczyć, że brak rozpoznania i szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia może kosztować życie pacjenta, a opóźnione rozpoczęcie terapii powoduje różne powikłania takie jak: zespół pozakrzepowy czy przewlekłą zakrzepowo–zatorowa chorobę płuc z nadciśnieniem płucnym lub bez. Portal openCardio udostępnia kalkulatory służące do oceny klinicznego prawdopodobieństwa zatorowości płucnej oparte o skalę Genewską i Wellsa. Większość pacjentów z ostrą zatorowością płucną zgłaszających się do lekarza rodzinnego czy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zwykle ma wykonane badania powszechnie dostępne takiej jak badanie elektrokardiograficzne, RTG klatki piersiowej czy badania laboratoryjne, które mogą pozwolić na ukierunkowanie diagnostyki. Chociaż na podstawie prawidłowego zapisu EKG nie można wykluczyć zatorowości płucnej to zmiany świadczące o przeciążeniu lub niedokrwieniu prawej komory wzmacniają podejrzenie zatorowości płucnej i mogą przyczynić się do akceleracji diagnostyki w tym kierunku. W portal openCardio zamieszczono około 1500 elektrokardiogramów pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Są wśród nich zapisy zupełnie prawidłowe, zapisy z ewidentnym przeciążeniem prawej komory, ale również krzywe ze zmianami niespecyficznymi.

Logo - Warszawski Uniwersytet Medyczny

OpenCardio zawiera

OpenCardio zawiera również liczne parametry laboratoryjne oznaczone u 1800 pacjentów z ostrą zatorowością płucną, między innymi stężenia dimeru-D, troponiny czy peptydów natiruretycznych. Bardzo wysokie stężenie dimeru-D zwiększa prawdopodobieństwo zakrzepicy, ale nie pozwala postawić rozpoznania. Tylko uwidocznienie skrzeplin upoważniania do rozpoznania zakrzepicy żył głębokich czy zatorowości płucnej, dlatego często poszerza się diagnostykę o badanie ultrasonograficzne żył i serca. Złotym standardem rozpoznania zatorowości płucnej jest badanie tomograficzne klatki piersiowej z kontrastem. Skrzepliny w krążeniu płucnym zostają stwierdzone tomograficznie w zdecydowanej większości przypadków, do rzadkości należy rozpoznanie postawione na podstawie badania echokardiograficznego, scyntygraficznego lub angiografii metodą rezonansu magnetycznego. W openCardio zamieszone zostały obrazy echokardiograficzne, tomograficzne oraz 20 przypadków dydaktycznych, dzięki którym każdy będzie mógł się sprawdzić w diagnostyce i leczeniu zatorowości płucnej. Dodatkowym atutem openCardio jest część publikacyjna zawierająca doniesienia zjazdowe, prace oryginalne, monografie i rozprawy naukowe pochodzące z Klinki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.