Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum
Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa tel. + 48 22 502 11 44 fax. + 48 22 502 21 42

Kontakt ogólny:

kchwk@wum.edu.pl