Wybierz skalę:

Wells'a Genewską sPESI BOVA RIETE VTE-BLEED

Czynniki ryzyka: