Publikacje Prace oryginalne Prace poglądowe Opisy przypadków Doniesienia zjazdowe Monografie i rozdziały Rozprawy doktorskie Rozprawy habilitacyjne

Publikacje

Wyszukiwanie zwróciło 14 wyników, w tym 14 monografie i rozdziały.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Obraz kliniczny zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.

Autorzy:

MAGDALENA KOCZAJ-BREMER, OLGA DZIKOWSKA-DIDUCH

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Badanie ultrasonograficzne żył głębokich kończyn dolnych.

Autorzy:

ARTUR WOJCIECHOWSKI

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Patofizjologia żylnej choroby zakrzepowo- zatorowe

Patofizjologia żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej.

Autorzy:

OLGA ZDOŃCZYK, PIOTR PRUSZCZYK

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Obraz kliniczny zatorowości płucnej.

Autorzy:

KATARZYNA DĄBROWSKA, MARZANNA PACZYŃSKA

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Dimer D.

Autorzy:

ANNA FIJAŁKOWSKA

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Ocena ciężkości zatorowości płucnej.

Ocena ciężkości zatorowości płucnej.

Autorzy:

MAGDALENA GAŁECKA-NOWAK, SYLWIA GOLISZEK, PIOTR PRUSZCZYK

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Naturalna historia żylnej choroby zakrzepowo- zato

Naturalna historia żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej.

Autorzy:

ELŻBIETA BOROWIECKA, EWA OŻDŻEŃSKA-MILKE

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Gazometria.

Autorzy:

MARTYNA SKRZYŃSKA, DOMINIKA DĄBROWSKA

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

Autorzy:

MAREK GOŁĘBIOWSKI

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Elektrokardiografia w ostrej zatorowości płucnej i CTEPH.

Autorzy:

PIOTR BIENIAS, JOANNA RADOCHOŃSKA, MONIKA LISICKA

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Abstrakt:

Wyszukiwanie zwróciło 14 wyników, w tym 14 monografie i rozdziały.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej
Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej
Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Patofizjologia żylnej choroby zakrzepowo- zatorowe

Patofizjologia żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej.

Autorzy:

OLGA ZDOŃCZYK, PIOTR PRUSZCZYK

Abstrakt:

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Obraz kliniczny zatorowości płucnej.

Autorzy:

KATARZYNA DĄBROWSKA, MARZANNA PACZYŃSKA

Abstrakt:

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej
Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Ocena ciężkości zatorowości płucnej.

Ocena ciężkości zatorowości płucnej.

Autorzy:

MAGDALENA GAŁECKA-NOWAK, SYLWIA GOLISZEK, PIOTR PRUSZCZYK

Abstrakt:

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Naturalna historia żylnej choroby zakrzepowo- zato

Naturalna historia żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej.

Autorzy:

ELŻBIETA BOROWIECKA, EWA OŻDŻEŃSKA-MILKE

Abstrakt:

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej

Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Gazometria.

Autorzy:

MARTYNA SKRZYŃSKA, DOMINIKA DĄBROWSKA

Abstrakt:

Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej
Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.

Pierwsza strona publikacji Rozpoznawanie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej
Rok wydania:

2021

Informacje o publikacji:

Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa.